11 år - Bli med på Lysvåken
11 år - Bli med på Lysvåken
11 år -  Bli med på Lysvåken

 30. nov. - 1. des. 2019. Bli med!

Til deg som går på 6.trinn i Strand sokn.
Velkommne på Lysvåken i Strand kyrkje. Lysvåken foregår lørdag til søndag, helga med  første søndag i advent.
Der er det temasamling, juleverksted, god mat, øving til gudsteneste, film, overnatting i kyrkja ++
Søndag deltar de på gudstenesta i kyrkja.
 
 
 bilete frå 2016
 
 
1. søndag i advent er det nyttår i kyrkja. 
ca 25  11-åringar var med og feira dette med Lysvaken i Strand kyrkje i 2018, det same gjorde mange tusen 10-11-åringar i kyrkjer over heile landet!