Årsmelding 2019
Årsmelding 2019
Årsmelding 2019

Her er årsmeldinga for Strand kyrkjelyd.

I den finn du omtale av aktuelle saker frå 2019 og arbeidet i kyrkjelyden, samt litt statistikk og rekneskap.

Det blir årsmøtet i samband med gudstenesta søndag 8. mars

Her er Driftsplan 2019 for Strand kyrkjelyd med handlingsplan.

Denne viser det arbeidet som er i kyrkjelyden pr 2019.