12 år - Aktivitetsdag for 7.trinn 11.-12.nov


12.november - skulefridag på Vaulali?

 

 

 

 

AKTIVITETSTUR til Vaulali 11-12. november for deg på 7.trinn 

Planar for skulefridagen 12.november?

Bli med til Vaulali frå torsdag kveld kl.18 til fredag kl.16

Aktivitetar i gymsal og ute, temasamling, sosialt og god mat

Pris kr 480,-     Betaling innan 12.november til konto 32053002233

Eller med Vipps til Strand kyrkje, deltakaravgift, # 101256

Merk med namn på barnet

Påmelding 

Leirarbeidet vårt for 7.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og leirkontingenten blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.

 

 

 

 

 

Tilbake