Konfirmant i Strand 20-21


 

Til deg som er fødd i 2006!

Velkommen til å vera konfirmant i Strand kyrkjelyd 2020-2021!        På grunn av Koronaepidemien blir det ein del endringar i haust

Camp Ryfylke,  tidenes største Konfirmantleir i Ryfylke!!! AVLYST

Det blir oppstartslørdag fordelt på to helger, med undervisning,mat, aktivitetar og sosialt. 19.september og 26.september på Vaulali

Konfirmantpresentasjon i Strand kyrkje fordelt på fire søndagar. 20.september, 27.september, 8.november og 6.desember

Konfirmantundervisning i kyrkja tirsdag eller onsdag kl.18-19.30/20 

 

Konfirmantåret består elles av gudstenester, undervisning, grupper, innsamlingsaksjon, konfirmantcup m.m

 

Konfirmasjon i Strand kyrkje lørdag 24.april, søndag 25.april  og søndag 2.mai 2021. 

 

Konfirmantgruppa blir eit lokallag i NMSU; ungdomsorganisasjonen til Det norske misjonsselskap, NMS. Vi får med det støtte til 
konfirmantarbeidet (frifondstøtte frå staten) og me kan derfor ha billigare konfirmantopplegg.

 

Ei generell brosjyre om konfirmasjon blir sendt frå Kirkerådet  til alle medlemmer og tilhøyrande 8. klassingar. 

Alle som skal gå på 9.trinn er velkomne til å vera konfirmant i kyrkja.

Brosjyren for konfirmantåret

 

Påmelding er stengt.             

 

Betaling:: 

til kontonummer 32053002241 og merk med navn på konfirmant eller via Vipps; Søk opp Strand kyrkje, konfirmantbetaling #101255.

Pris : kr 700,-

 

Tilbake