Vår menighet


Strand menighet er en menighet av ulike mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Her er det plass til deg! Sammen kan vi utforske troen, støtte hverandre gjennom livet og hjelpe hverandre når det trengs. Vår visjon er: "Kyrkja med rom for alle"