Strand sokneråd


Strand sokneråd 2019-2023

Eli Nesvåg
Eirik Stople
Odd Bjørn Næss
Britt Karin Keilegavlen Grødem
Ole André Straume
Marita Høllesli Vasstveit

Varamedlemmer:
Trine Sørskår
Nicolien Haasbroek
Marta Frantzen
Kristoffer Nåden Havn
Valborg Løge Sandvik
 

Tilbake