4 år- Kyrkjebok, fest og gudsteneste


Alle 4-åringer blir invitert til å få boka «Fest på slottet» i Tau kyrkje på ei gudsteneste

Barna og føresette er også invitert til 4-årsFEST 

 

Fest i kyrkja onsdag 19.01  kl 16.30 - 17.30 i Tau kyrkje for 4-åring med foresatte.

Familiegudsteneste søndag 23.01  kl. 11.00 med utdeling av boka "Fest på slottet"

Dei som ikkje kan koma på onsdagen, kan koma til gudstenesta ca.10.45 så barna kan registrerast og få namnet sitt i boka.

Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi på kykjetotget med kaker, saft og kaffi.

På Festen for 4-åringane skal dei bli betre kjent i kyrkjerommet, høyra ei bibelfortelling og få syngja saman. Me avsluttar samlinga med mat.

På grunn av maten, treng me påmelding til festen.

 

PÅMELDING TIL FEST I KYRKJA  HER

På gudstenesta kan de møte opp utan påmelding, men kom i god tid for registrering.

 

 

 

Tilbake