12 år - Aktivitetsdag for 7.trinn


12.november - skulefridag på Vaulali?

 

 

 

 

26 barn var med på årets AKTIVITETSTUR til Vaulali i november for 7.trinn 

 

Bli med til Vaulali frå torsdag kveld kl.18 til fredag kl.16

Aktivitetar i gymsal og ute, temasamling, sosialt og god mat

Pris kr ,-     Betaling innan 12.november til konto 32053002233

Eller med Vipps til Strand kyrkje, deltakaravgift, # 101256

Merk med namn på barnet

Brosjyren

Påmelding 

Leirarbeidet vårt for 7.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og leirkontingenten blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.

 

 

 

 

 

Tilbake