9 år - Aktivitetsdag for 4.trinn


17.november - skulefridag i Tau kyrkje

 

 

 

Aktivitetar inne og ute, temasamling, sosialt og god mat

Alle medlemmer får invitasjon i posten, alle på trinnet er velkomne til å bli med.

Pris kr ,100-     Betaling innan 16.november til konto 3205 30 02233 Strand sokneråd

Eller med Vipps til:Tau kyrkje deltakaravgift #101256

Merk med namn på barnet 

Brosjyren

Påmelding 

 

 

 

 

 

 

Tilbake