7 år Kongeklubben, dåpsskule for1.trinn


 
 

 

Samlingane for 1. klasse er rett etter skuletid på Tau bedehus og går over 6 veker i vår. Datoane er :12.februar, 19.februar,4.mars, 11.mars, 18.mars og 25.mars. Kongeklubben deltar på gudstenesta 29.mars.

På Kongeklubben (tidlegare Dåpsskulen) har me mat, me høyrer bibelfortelling og lærer om Gud, me leikar, syng og lagar ting. Me deltar på ei gudsteneste i Strand kyrkje der barna får ei bok frå kyrkjalyden
Barna blir henta på skulen og dei som skal på SFO blir fylgd dit etterpå. 

Invitasjon blir sendt i posten til alle medlemmer i kyrkja/der ein av foreldra er medlem. 
Alle på trinnet er velkomne til å delta. 

         

 

Påmelding

 

brosjyren

 

17 barn deltok i 2020! Årets dåpsskule blei avkorta pga koronaviruset, men me hadde 4 samlingar på Tau bedehus

 

                                                                          

Tilbake