11 år Lysvåken


26.og 27.november 2022 var det Lysvåken for 6.trinn i Tau kyrkje, 20 barn deltok
 

Lørdag 26.11  kl.17 -22.30
Søndag 27.11 delta på gudsteneste kl.11
 
Temasamling, juleverksted, leik og moro, god mat, øving til gudsteneste, spel og kiosk
Påmelding innan 22.november.
 
 
Arbeidet vårt for 5.-7.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og deltakaravgift blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.
 
Påmelding 
 
 
Tilbake