10- år Leir i haustferien for 5.trinn


Kjekt på leir! 

 

 

Strand kyrkjelyd inviterer alle 5.klassingar i Strand sokn til leir på Vaulali i haustferien.
Årets leir er 10.-12. oktober, med oppstart søndag kveld. 

17 barn var med på leir!

Brosjyren 
 
Påmelding             
 
Leirarbeidet vårt for 5.trinn er innmeldt som leirklubb i Acta/Normisjon. Det er dei som eig Vaulali. Det utløyser frifondmidler frå staten og hjelper oss å lage betre leirar. Me får støtte per betalande medlem, og leirkontingenten blir rekna som medlemskontingent. Dette er frivillig, gi beskjed viss du ikkje vil at barnet ditt skal stå som medlem i Acta dette året.

Tema er om Bibelen; gjennom undervisning, film, sporleik og drama lærer me kva Bibelen handlar om, og korleis me kan bruke det.
Me lærer og om misjon, og me sluttar av leiren med ei familiesamling med salg/utlodning der inntekta går til misjonsprosjekta våre .


             
 

Tilbake