Fredagsklubben på Tau bedehus


har samlingar i peisestova på Tau bedehus annakvar fredag kl.17.30-19.30 for barn i 5.-7.trinn. oddetalsveker

 

På fredagsklubben er det andakt, spel, aktivitetar.

Her er mange vaksne lederar som ynskjer å gi deg ein kjekk fredagskveld på bedehuset.

Tilbake