Barnekor 5-12 år


Barnekor for born frå 5-12 år.. 

 

Koret syng på familiearrangement og gudstenester 3-4 gonger i semesteret.

Dersom du liker å syngje saman med andre born,er du hjarteleg velkomen.

Tilbake