Søndagskule


SØNDAGSSKULE for barn frå 3-4 år og oppover er det på dei fleste bedehusa i Strand sokn! I tillegg er det søndagsskule i tilknytning til gudstenesta 6 gonger i semesteret.
 
Tau bedehus søndag kl.11.15 
Sørskår bedehus søndag kl.10.30
Voster bedehus søndag kl.10.30
Vatland bedehus søndag kl.11.00
Heia bedehus søndag kl.10.30
Tjøstheim bedehus kvar siste søndag i månaden

Tilbake