Søndagskule i Tau kyrkje


Velkommen til søndagsskule i Tau kyrkje. 
Vi vil være et godt kristent fellesskap for barna og en støtte for famiier som vil at barna skal styrkes i troen. 

 

Søndagsskulen består av to grupper: 
Gullivergjengen (3 år - 2. klasse).    
Agentklubben: (3. klasse - 6. klasse)    

Det er felles oppstart på gudstenesta, som starter kl. 11.00. Derifrå går borna/ungdomane ut i gruppene. På kvar søndagsskulesamling er det leik, bibelfortellinger og samtale. 

Datoer for våren:
16. jan, 30. jan, 6. feb, 13. feb, 13. mars, 20. mars 
27. mars, 24. april, 15. mai, 22. mai, 29. mai 

Tilbake