FollowMe


Follow me er for deg som er 15-25 år (10 klasse +) som har lyst å være en del av et trygt felleskap hvor Gud står i sentrum. 

Hovedfokuset i Follow me er å bygge en stabil gjeng med ungdommer som deler liv og deler tro, i tilegg bygger vi ledere som ønsker å være med å bidra i ungdomsarbeidet i menigheten. 
Vi møtes annen hver uke i Tau kyrkje til mat, fellesskap & undervisning. 

Besøk www.thefollowme.net for mer informasjon om follow me. 

Har du lyst å være med i Follow me gjengen?
Ta kontakt med  Anita Grødem (Menighetspedagog)  

Tilbake