Grønt hjerte


Miljøgruppe for barn 2.-7.trinn i Tau kyrkje. 8.9 - 6.10 - 3.11 - 1.12

 

Ein torsdag i månaden kl. 17.00-19.00

Datoar hausten 2022:      8.9 - 6.10- 10.3 - 3.11 - 1.12

Me skal lage fuglemat, så grønnsaker og blomster, høste grønnsaker, lage mat, lære om naturen, …

Velkommen til Tau kyrkje.

 

Lederar er Gro Iren Horve, Nicolien Haasbroek

Tilbake