Givarteneste Strand sokn


Vil du bli med i givarteneste til ny kyrkje eller barne- og ungdomsarbeid?

 
Strand sokneråd har givarteneste til to prosjekt:
 
1: Ny kyrkje på Tau
Ny kyrkje er planlagt å vere ferdig våren 2021
Strand sokneråd skal samle inn ein eigenandel til ny kyrkje på ca 6 millionar.
Kontonr. 3205.20.60477. Merk med ny kyrkje.
Du kan også inngå avtale med autotrekk med å klikke deg inn på menyvalget: Innsamling ny kyrkje.
 
2: Barne- og ungdomsarbeidet
Strand sokneråd har tilsett barne- og ungdomsarbeidarar i til saman 50 % stilling på givarteneste.
Soknerådet ønskjer å styrkje trusopplæringa for barn og ungdom.
Kontonr. 3205.30.02233. Merk med trusopplæring.
 
Soknerådet vil oppfordre til å bli fast givar i Strand kyrkjelyd.
Ein kan gi årleg, kvartalsvis, eller månadleg. Givartenesta kan avsluttast når du måtte ønskje.
Ein kan sjølvsagt også gi ei enkeltgåve.
 
Hvis du melder inn personnummeret til kyrkjekontoret, vil du få skattetrekk på 22% av gåva for gåver opptil 50 000 kr pr år (2019).
Har du spørsmål, ta kontakt med Liv Åse Gaard på kyrkjekontoret, tlf 51741130.

Tilbake