Alpha-kurs


Interessert i å vera med på Alpha-kurs?
Kurset er for dei som ynskjer å undersøkja
kva den kristne trua er
 
ALPHAKURS - nytt kurs kvar haust

Alpha-kurs er eit grunnkurs i kristen tru.

Kurset er lagt opp slik at det passar både for den som veit at han trur, og for den som lurer på kva tru er.

Kurset går over 10 kveldar og ein laurdag.

Ein kurskveld inneheld undervising, samtale i grupper og mat.

Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 51 74 11 30 for informasjon.

Her kan du lesa meir om arbeidet til Alpha-Norge.

Tilbake