Konfirmant i Strand kyrkjelyd 2021/2022


Bli med på eit spennande år som konfirmant! 

 

 

 

Konfirmantåret startar med leir på Vaulali i Bjørheimsbygd 27.-29.august

Konfirmasjon i Tau kyrkje lørdag 30.april og søndag 8.mai 2022

 

Informasjonsmøte i Strand kyrkje onsdag 9.juni for konfirmantar og føresette.

 

Nytt i år er at det er mulig å vera kor/band-konfirmant. Det er eit samarbeid med ungdomskoret. Då vil ein ha deler av konfirmantopplegget i koret. Koret vil ha øving annakvar veke.

Det blir konfirmantsamlingar i Tau kyrkje ca annakvar veke, tirsdag kl.18-19.30 og onsdag kl.18-19.30.

Desse samlingane startar etter haustferien pga innviing av Tau kyrkje i spetember og konfirmasjonar i starten av oktober.

Pris med leir: kr 1500                pris utan leir: kr 250

Betaling kan ein ordne via Vipps til Strand kyrkje , konf.betaling #101255 eller til konto 32053002241.

Merk med namn på konfirmanten.

Alle som skal gå på 9.trinn er velkomne til å vera konfirmant. 

Brosjyre her 

PÅMELDING

Les brosjyren før du startar påmeldinga.

Under gruppevalg må du velje opplegg 1 eller 2, altså med eller utan leir. I tillegg kan du velje kor/band-konfirmant.
Påmeldingskjema her. 

 

På www.konfirmant.no kan du lese meir om kva det er å vere konfirmant.             

Konfirmasjonstida er ei tid til å få læra meir om den kristne tru og om seg sjølv.
Kven er Gud? Høyrer Gud verkeleg bønn? Stod Jesus opp frå dei døde? Kven er Den Heilage Ande? Kva er meininga med livet? Seier Bibelen noko om kjærleik, det vonde, bruk av rus, vennskap, forbrukssamfunn, naturvern, rettferdighet... ?

Dette er nokre av dei tema me gjennom  undervisning, leir, gudstenester, konfirmantcup, fasteaksjon... tar opp i konfirmanttida.
Me har fokus på opplæring gjennom fellesskap, grupper, deltaking og erfaring.

 

 

Tilbake